امروز : شنبه ، 5 خرداد 1403        ساعت :

ورود به سیستم جوابدهی آنلایننام کاربری :

رمز ورود :

راهنمای جوابدهی    
ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکـــــان
 
       
       

درمان

 

 

فشارخون بالای اولیه درمان قطعی ندارد واحتمال بهبودی کامل بسیار نادر است ،اما اگر فشارخون بالا بموقع تشخیص داده شده و درمان شود وهمچنین بیمار بطور مرتب تحت مراقبت باشد، قابل کنترل است و می توان از عوارض آن پیشگیری نمود.در فشارخون بالای ثانویه اگر علت وبیماری که سبب ایجاد فشارخون بالا شده است درمان شود، در اکثر موارد فشارخون به حد طبیعی بر می گردد وبیماری بهبود می یابد.